โลโก้เว็บไซต์ 2019-12-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-12-02

คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37
จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

          คณาจารย์และนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับคณะกรรมการหอการค้าทั่วประเทศ ในงานประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2562 โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง ร่วมให้กำลังนักศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ ... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมทำไอศกรีมข้าวหอมล้านนาและผลิตภัณฑ์อบแห้ง
จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมข้าวหอมล้านนา และผลิตภัณฑ์อบแห้งแก่ชุมชน ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จำนวน  10 คน ระหว่าง วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารแปรรูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา