โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 พฤศจิกายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ  โดยมีตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ดังแนบ  คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา