โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 55 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 103 อ.ร้องกวาง – อ.งาว  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณลินดา โยธาคึก เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษาหมายเลขโทรศัพท์ 0 2519 4708


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา