โลโก้เว็บไซต์ บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล (สาขาสัตว์ปีก) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล (สาขาสัตว์ปีก)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 120 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล (สาขาสัตว์ปีก)  ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-598118 อีเมลล์ hr.manager@golcondaasia.com
        สำหรับบริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดทั้งในและต่างประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และธุรกิจห่านสวยงาม ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน รายละเอียดคลิก 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา