โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาดและรางวัลมัจฉากาชาด ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาดและรางวัลมัจฉากาชาด ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาดและรางวัลมัจฉากาชาด ประจำปี 2563 โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันที่  20 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป แจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5421 7758 หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง 0 5426 5015


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา