โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเรื่อง เทคนิคการทดสอบชิมกาแฟแบบมืออาขีพ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย.62 ณ อาคาร Coffee Go Green | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเรื่อง เทคนิคการทดสอบชิมกาแฟแบบมืออาขีพ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย.62 ณ อาคาร Coffee Go Green

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 พฤศจิกายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 616 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเรื่อง เทคนิคการทดสอบชิมกาแฟแบบมืออาขีพ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย.62 ณ อาคาร Coffee Go Green

วันนี้ (4 พ.ย.62) ที่อาคาร Coffee Go Green สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)  ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง เทคนิคการทดสอบชิมกาแฟแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งผู้เข้าสมัครเข้ารับอบรมมาจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมกาแฟและผู้สนใจจากทั่วประเทศ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ นักคั่วกาแฟ บาริสต้า นักธุรกิจ และนักศึกษา จำนวน 60 คน 

รองศาตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า สำหรับการจัดการอบรม เรื่อง เทคนิคการทดสอบชิมกาแฟแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และทักษะการใช้บริการทดสอบชิมตามมาตรฐานสากล จำนวน 2 หลักสูตร คือ ระดับพื้นฐาน และระดับกลาง โดยเนื้อหาความรู้ในการอบรมประกอบด้วย การับรสชาติ การรับกลิ่น การทดสอบชิม และการประเมินคุณภาพกาแฟ

ภาพข่าว : จตุพร โปธาคำ
แหล่งข่าว : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา