โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานของบริติช เคานซิล แห่งประเทศไทย Education UK July exhibition 2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์การจัดงานของบริติช เคานซิล แห่งประเทศไทย Education UK July exhibition 2016

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานของบริติช เคานซิล แห่งประเทศไทย Education UK July exhibition 2016 วันที่ 9 กรกฎาคม  2559 ตั้งแต่เวลา 12.00-17.00 น. ณ  โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและฟังสัมมนาได้ที่ http://www.britishcouncil.or.th/en/events/education-uk-mini- exhibition-2016  หรือโทร.02-6575678


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา