โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยของเจ้าพ่อบุญวาทย์ วงษ์มานิต ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยของเจ้าพ่อบุญวาทย์ วงษ์มานิต ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 5 ตุลาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 1173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณ พลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์ วงษ์มานิต อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง และผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เนื่องในวันพิราลัย ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์ วงษ์มานิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562

พลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์ วงษ์มานิต มีพระนามเดิมว่าเจ้าบุญวาท ณ ลำปาง ทรงราชสมภพ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2400 ทรงเป็นราชโอรสในเจ้าหลวงนรนันทไชยชวลิต เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 12 กับแม่เจ้าฟองแก้วราชเทวี เจ้าบุญวาทย์ วงษ์มานิต ได้รับราชการประจำกองมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2428 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้พระมหากรุณาธิคุณมาโดยลำดับ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2440 และถึงแกพิราลัย  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2456 สิริพระชนมายุได้ 65 พรรษา โดยตลอดรัชสมัย เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ได้ทรงดำรงพระองค์ไว้ ซึ่งความมั่นคงสุจริตและความจงรักภักดีต่อพระบรมราชวงศ์จักรี พระองค์ได้ทรงพัฒนานครลำปาง และเมืองบริวารในด้านต่างๆ ให้ทันกับการพัฒนาในส่วนกลาง ได้ทรงประทานที่ดินและสละทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดสร้างวัตถุถาวร ในการบำรุงพระพุทธศาสนา และก่อตั้งสถานศึกษา สถานที่ราชการ ตลอดจนทรงมีพระราชดำริให้มีการสร้างและปรับปรุงถนนสายต่างๆ ซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรือง สร้างความผาสุกให้แก่นครลำปางและประชาชนชาวลำปาง จวบจนปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา