โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง แจ้งตำแหน่งงานว่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง แจ้งตำแหน่งงานว่าง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 ตุลาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 495 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง แจ้งตำแหน่งงานว่าง ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ และเป็นทางเลือกให้กับประชาชนทั่วไปในการประกอบอาชีพ  ผู้สนใจสามารถคลิกดูตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 1-4 ตุลาคม 2562  ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง https://www.doe.go.th/prd/lampangหรือเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/doelampang/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา