โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดการแข่งขัน กีฬาสีแม่วังเกมส์ 2562 เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่ายกาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดการแข่งขัน กีฬาสีแม่วังเกมส์ 2562 เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่ายกาย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 21 กันยายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 1126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (21 ก.ย.62) ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน "กีฬาสีแม่วังเกมส์ 2562" จัดโดยสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมีนักศึกษาแต่ละคณะวิชาฯเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง และสีฟ้า ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-21 กันยายน 2562 

ทั้งนี้ ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสีแม่วังเกมส์ 2562 ในครั้งนี้นอกจากจะส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่ายกายให้เป็นวิถีชีวิตของชาวแม่วัง (มทร.ล้านนา ลำปาง) และยังส่งเสริมให้นักกีฬา มีการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความรักความสามัคคี เคารพกฏกติตา ตรงต่อเวลา  ดร.สุเทพ ทองมา กล่าว.

ด้านนายณัฐปัตย์ เกตุดี นายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า สำหรับการจัดแข่งขันกีฬาสีแม่วังเกมส์ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารม สังคมและจิตใจ ในการทำงานเป็นหมู่คณะ ได้มีโอกาสเข้าร่วมและแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและกรีฑาที่ตนเองถนัด และยังได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดปีะโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ภาพ: จารุวรรณ สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา