โลโก้เว็บไซต์ ธนาคารออมสินสาขาแม่ทะ จัดบูธประชาสัมพันธ์เปิดบัญชีเงินฝากและให้บริการ Mobile Banking (MyMo) พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ธนาคารออมสินสาขาแม่ทะ จัดบูธประชาสัมพันธ์เปิดบัญชีเงินฝากและให้บริการ Mobile Banking (MyMo) พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน 2562  ธนาคารออมสินสาขาแม่ทะ จะเข้ามาตั้งบูธประชาสัมพันธ์การเปิดบัญชีเงินฝากและให้บริการ Mobile Banking (MyMo) แก่นักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาที่สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) มีสิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษาของธนาคารออมสินเขตลำปาง รวมทั้งสิ้น 53 ทุนการศึกษา โดยธนาคารจะตั้งบูธประชาสัมพันธ์ ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 11.00-13.00 น. จึงแจ้งให้กับนักศึกษาและผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา