โลโก้เว็บไซต์ 2019-09-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-09-12

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา หารือร่วม HCMUTE พัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Mechatronics, Robotics and AI)
พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน พ.ศ. 2562 รศ. ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ที่ปรึกษาคณบดี ร่วมให้การต้อนรับ Assoc Prof. Nguyen Truong Thinh, Dean of Faculty of Engineer และ Mr.Le Phan Hung และ Mr.Luong Huu Thanh Nam จากมหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ มทร.ล้านนา โดยมี ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผศ.ทวี... >> อ่านต่อ


ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้สอน
พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 / ข่าวรับสมัครงาน

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้สอน  วุฒิปริญญาตรี สังกัด ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือก  โดยให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน  2562  ณ  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  กองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง           >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมกาสะลอง มทร.ล้านนา รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารร่วมการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายภายนอก ประกอบด้วย รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ประธานคณะกรรมการและ รศ.จันทนี เพชรานนท์  รศ.พิษณุ เจียวคุณ ผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์  ดร.ปิยวรรณ สิริประเสิริฐศิลป์ คณะกรรมการ  ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีได้นำเสนอผลการ... >> อ่านต่อ


ธนาคารออมสินสาขาแม่ทะ จัดบูธประชาสัมพันธ์เปิดบัญชีเงินฝากและให้บริการ Mobile Banking (MyMo) พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษา
พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน 2562  ธนาคารออมสินสาขาแม่ทะ จะเข้ามาตั้งบูธประชาสัมพันธ์การเปิดบัญชีเงินฝากและให้บริการ Mobile Banking (MyMo) แก่นักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาที่สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) มีสิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษาของธนาคารออมสินเขตลำปาง รวมทั้งสิ้น 53 ทุนการศึกษา โดยธนาคารจะตั้งบูธประชาสัมพันธ์ ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 11.00-13.00 น. จึงแจ้งให้กับนักศึกษาและผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่ง การกุศล RMUTL RUN 2020
พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “RMUTL RUN 2020 ในวันที่ 19 มกราคม 2563  ระหว่างเวลา 04.00-10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 15 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากร ตลอดจนนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่  ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เปิดรับสมัครงาน
พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

          วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคลากรสายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในสายสอนและบุคลากรส่งเสริมการศึกษาหลายอัตรา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5321 3061 ต่อ 401 สมัครด้วยตนเองทุกวันจันทร์-วันเสาร์  ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. สมัครออนไลน์และรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครคลิก www.lannapoly.ac.th >> อ่านต่อ


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง แจ้งทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่ขาดการติดต่อเกิน 3 ปี
พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่ขาดการติดต่อเกิน 3 ปี โดยจะทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการสำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตและผู้ที่มารับบริการตรวจค้นมะเร็งในระยะเริ่มแรก (ตรวจสุขภาพ) หากผู้มารับบริการท่านใดต้องการขอรับเอกสารประวัติดังกล่าว ขอให้ติดต่อสอบถามและขอรับได้ที่งานเวชทะเบียนและสถิติ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โทรศัพท์ 054-335262-8 ต่อ 223 , 214 และ 109 ในวันเวลาราชการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา