โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่ง การกุศล RMUTL RUN 2020 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่ง การกุศล RMUTL RUN 2020

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 313 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “RMUTL RUN 2020 ในวันที่ 19 มกราคม 2563  ระหว่างเวลา 04.00-10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 15 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากร ตลอดจนนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่  https://run.rmutl.ac.th   หรือ
fb.me/rmutlrun


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา