โลโก้เว็บไซต์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง แจ้งทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่ขาดการติดต่อเกิน 3 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง แจ้งทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่ขาดการติดต่อเกิน 3 ปี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่ขาดการติดต่อเกิน 3 ปี โดยจะทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการสำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตและผู้ที่มารับบริการตรวจค้นมะเร็งในระยะเริ่มแรก (ตรวจสุขภาพ) หากผู้มารับบริการท่านใดต้องการขอรับเอกสารประวัติดังกล่าว ขอให้ติดต่อสอบถามและขอรับได้ที่งานเวชทะเบียนและสถิติ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โทรศัพท์ 054-335262-8 ต่อ 223 , 214 และ 109 ในวันเวลาราชการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา