โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดอาคาร  Coffee Go Green  พร้อมหน่วยปฏิบัติการด้านเครื่องดื่มที่มีศักยภาพสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดอาคาร Coffee Go Green พร้อมหน่วยปฏิบัติการด้านเครื่องดื่มที่มีศักยภาพสูง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1364 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          5 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง ทำพิธีเปิดอาคาร Coffee Go Green  หน่วยปฏิบัติการด้านเครื่องดื่มที่มีศักยภาพสูง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีความพร้อมสามารถใช้เป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย และบริการวิชาการ และที่พบปะของบุคลากรทุกภาคส่วน โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

          รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพระบบปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโมเดล 4.0 กล่าวว่า อาคาร Coffee  Go  Green  ได้รับงบประมาณจากโครงการวิจัยฯ ประจำปี 2561 เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน  การวิจัย และการบริการวิชาการ  โดยดำเนินการปรับปรุงจากอาคารห้องสมุดเดิม เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านเครื่องดื่มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ภายใต้ชื่อ Coffee Go Green  เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะวิจัยของ Arabica  Research  Team ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับนานาชาติจาก 3 ผลงาน จาก 3 ประเทศ จำนวน 13 รางวัล ประกอบด้วย ผลงาน Coffee Go Green I : Semi-carbonic  Maceration  Process Plus  ได้รับรางวัลพิเศษ 9 รางวัล และ Gold prize จากงาน Euroinvent 10 Edition European Exhibition of Creativity and Innovation 2018 ณ  เมือง  Lasi ประเทศโรมาเนีย และผลงานชนะเลิศจากงาน 4 th CRCI ราชมงคลล้านนา  ผลงาน Coffee Go Green II : Yeast Process Plus ได้รับรางวัล Gold  prize จากงาน Warsaw Invention Show 2018 ณ กรุงวอร์ซอร์ ประเทศโปแลนด์  และผลงาน  Coffee Go Green III : lanna Smart  Carbonic Process ได้รับรางวัลพิเศษและ Silver priz จากงาน The Korean International Women’s Invention  Exposition 2019 ณ กรุงโซล   ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

          Coffee  Go  Green หรือกาแฟสะอาดสร้างได้ เป็นความสำเร็จจากการชนะเลิศในการประกวดผลงานนวัตกรรมการวิจัยด้านกระบวนการหมักกาแฟในเวทีระดับนานาชาติ การเปิดอาคารในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เริ่มต้นใช้ประโยชน์จากอาคาร Coffee  Go  Green และห้องปฏิบัติการ Coffee  Go  Green  Cafe’ แห่งนี้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างสูงสุดต่อไป ขอขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์อาวุโส แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษาและคณะทำงานทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมและส่งเสริมในความสำเร็จของการพัฒนาครั้งนี้ หัวหน้าโครงการฯกล่าวในตอนท้าย

          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง / มหัตม์วิน  รัตนสิงห์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา