โลโก้เว็บไซต์ 2019-09-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-09-05

มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดอาคาร Coffee Go Green พร้อมหน่วยปฏิบัติการด้านเครื่องดื่มที่มีศักยภาพสูง
พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

          5 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง ทำพิธีเปิดอาคาร Coffee Go Green  หน่วยปฏิบัติการด้านเครื่องดื่มที่มีศักยภาพสูง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีความพร้อมสามารถใช้เป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย และบริการวิชาการ และที่พบปะของบุคลากรทุกภาคส่วน โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด           รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ หัวหน้าโครงการวิจัยก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (ผู้สอน)
พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 / ข่าวรับสมัครงาน

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ (ผู้สอน) สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา ... >> อ่านต่อ


ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ English Camp ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา อ.แม่ทะ และโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ลำปาง
พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษา ปี 2562 โครงการย่อยที่ 2 : English Camp เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยผ่านการร้องเพลง การเล่นเกม โดยวิทยากรจากศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา