โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ English Camp ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา อ.แม่ทะ และโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ English Camp ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา อ.แม่ทะ และโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษา ปี 2562 โครงการย่อยที่ 2 : English Camp เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยผ่านการร้องเพลง การเล่นเกม โดยวิทยากรจากศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบริการวิชาการด้านการฝึกภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษาแก่นักเรียน นักศึกษา, เพื่อเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ด้านการเรียนรู้ภาษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง, เพื่อสร้างความสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้นักเรียน นักศึกษา

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ภาพ : อภิรดา คำฟูบุตร
แหล่งข่าว : ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา