โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 213 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 11-12 กรกฎาคม  2559 เวลา 08.30-17.00 น.ณ หอประชุมสระหงส์  1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ผู้ประสงค์นำเสนอผลงานวิจัยให้ส่งภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cpru-graduate.com หรือ โทร.089-2868654 ,085-1041635 (ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000-2,000 บาท)

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา