โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาพม่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอาเซียน และสามารถสื่อสารได้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาพม่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอาเซียน และสามารถสื่อสารได้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 239 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาพม่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอาเซียน และสามารถสื่อสารได้

วันนี้ (30 ส.ค.62) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาพม่า จัดโดยศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
 
ทั้งนี้ ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า ภาษาพม่า เป็นภาษาสำคัญที่นักศึกษาควรรู้ซึ่งโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาพม่าในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอาเซียนประเทศเพื่อบ้านของไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เกิดความเข้าใจและสามารถสื่อสารได้เข้าใจตรงกัน

ด้านอาจารย์นิตยา เอกบาง ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาพม่า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภาษาพม่าและภาษาพม่าพื้นฐาน และเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาพม่าในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

คลิดดูภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
แหล่งข่าว : ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา