โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน ให้นักศึกษาใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความเข้าในวัฒนธรรมจีน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน ให้นักศึกษาใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความเข้าในวัฒนธรรมจีน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 สิงหาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 300 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน ให้นักศึกษาใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความเข้าในวัฒนธรรมจีน

วันนี้ (27 ส.ค.62) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาจีนในการสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าในวัฒนธรรมจีนมากขึ้น
 
ทั้งนี้ ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญในการสื่อสารของสังคมไทย ปัจจุบันภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาสำคัญหนึ่งของโลก โดยเฉพาะประเทศทางฝั่งเอเชียอาคเนย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งหากนักศึกษามีความรู้เพิ่มเติมด้านภาษาจีนก็จะเป็นประโยชน์ในการทำงานอนาคตต่อไป

ด้านอาจารย์ภาณุเดช จริยฐิตินันท์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ภาษาและวัฒนธรรมภาษาจีน" และการเรียนรู้ในวัฒนธรรมจีน อาทิ การชงชาจีน ศิลปะการตัดกระดาษจีน และศิลปะการเขียนพู่กันจีน

คลิกดูรายดูภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
แหล่งข่าว : ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา