โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 232 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน สังกัดสาขาสัตวศาสตร์ และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำฟาร์มโคนมและงานพืชอาหารสัตว์  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

ประกาศผลการสอบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา