โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-06-24

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา
ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

            ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน สังกัดสาขาสัตวศาสตร์ และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำฟาร์มโคนมและงานพืชอาหารสัตว์  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจำลองสารสนเทศอาคารด้วยโปรแกรม Autodesk Revit
ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 1 เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจำลองสารสนเทศอาคารด้วยโปรแกรม Autodesk Revit (การออกแบบโดยใช้โปรแกรม Revit อย่างมืออาชีพ) วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559  เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรมแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฏาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-944115 >> อ่านต่อขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม
ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวหลายหลักสูตร จำนวนรุ่นละ 25-30 คน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.training.nida.ac.th  ข้าราชการสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และมีสิทธิ์เบิกค่าธรรมเนียมจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบทางราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7273213-3214  >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา