โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจำลองสารสนเทศอาคารด้วยโปรแกรม Autodesk Revit  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจำลองสารสนเทศอาคารด้วยโปรแกรม Autodesk Revit

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 1 เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจำลองสารสนเทศอาคารด้วยโปรแกรม Autodesk Revit (การออกแบบโดยใช้โปรแกรม Revit อย่างมืออาชีพ) วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559  เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรมแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฏาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-944115


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา