โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการทุน Newton Fund  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์โครงการทุน Newton Fund

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            BRITISH Council Thailand ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการทุน Newton Fund ได้แก่โครงการ ’Institutional Link’,PhD Placement’, และ ‘Professional Development and Engagement’   ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.britishcouncil.or.th หรือโทร. 02-6575678


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา