โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวหลายหลักสูตร จำนวนรุ่นละ 25-30 คน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.training.nida.ac.th  ข้าราชการสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และมีสิทธิ์เบิกค่าธรรมเนียมจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบทางราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7273213-3214 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา