โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างป่า สร้างสัมพันธ์น้องพี่ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างป่า สร้างสัมพันธ์น้องพี่ 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 มิถุนายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 558 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  สร้างป่า สร้างสัมพันธ์น้องพี่ 2562  ณ บริเวณโดยรอบอาคารกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา   เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
                นางสาวประกายกาญต์ วงศ์เรือน นายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างสัมพันธ์น้องพี่ 2562 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยสร้างจิตสำนึกของนักศึกษาให้ตระหนังถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการแบ่งโซนการปลูกต้นไม้ 3 โซน คือ บริเวณโดยรอบอาคารกิจการนักศึกษา  บริเวณโดยรอบสนามกีฬา และบริเวณทางเข้าฟาร์มโคนม
                สำหรับต้นไม้ที่ใช้ปลูกเป็นต้นไม้ที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม ประกอบด้วย ต้นหางนกยูงฝรั่ง  เหลืองเชียงราย และชมพูพันธุ์ทิพย์  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวนมาก ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวในตอนท้าย
                ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
                ภาพ : นักศึกษาชมรมถ่ายภาพ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา