โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้สอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้สอน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้สอน (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาตรี สังกัดศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอประกาศผลสอบตามเอกสารแนบ

          ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างชาติ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา