โลโก้เว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การเปิดเผยข้อมูลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 ตุลาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 32 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเปิดเผยรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา