โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรการศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน (Study Visit on EV Charging Station in Norway & Sweden: SEC)” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรการศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน (Study Visit on EV Charging Station in Norway & Sweden: SEC)”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 พฤษภาคม 2562 โดย ณัฐพรรณ งามสม จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยสถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรการศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยต์ไฟฟ้า ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน (Study Visit on EV Charging Station in Norway & Sweden: SEC)” ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊สเซส  และศึกษาดูงาน ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.NSTDAacademy.com/SEC   หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิทยาการ สวทช. โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๔ ๘๑๕๐ ต่อ ๘๑๘๙๕       รายละเอียดคลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา