โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญชวนประกวดละครสั้น หัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญชวนประกวดละครสั้น หัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562 โดย ณัฐพรรณ งามสม จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง  ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดละครสั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ หัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์” ทั้งนี้สามาถส่งใบสมัครให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา