โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า”   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วิทยาลัยประชากรศาสตร์เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 โดย ณัฐพรรณ งามสม จำนวนผู้เข้าชม 101 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า”  ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและผลงานเข้าประกวดไปที่วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือทาง E-mail: academic_cps@chula.ac.th ภายใน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณวดี จันทร์วังโป่ง โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๘-๗๓๔๔   รายละเอียดคลิก 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา