โลโก้เว็บไซต์ บ.อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด  เชิญส่งผลงานประกวดวาดภาพในโครงการจินตนาการ สืบสวน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บ.อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด เชิญส่งผลงานประกวดวาดภาพในโครงการจินตนาการ สืบสวน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 เมษายน 2562 โดย ณัฐพรรณ งามสม จำนวนผู้เข้าชม 276 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสวน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยกันสืบสาน อนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทย จึงได้จัดการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “บวร” ความสุข  ความผูกพันของสังคมไทย  เพื่อให้เยาวชนได้รู้ถึงความสำคัญของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)  เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2562   สามารถดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.intouchcompany.com, www.facebook.com/intouchstation     รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา