โลโก้เว็บไซต์ กรมอนามัยเชิญชวนประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง “ พ.ร.บ.นมผง” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กรมอนามัยเชิญชวนประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง “ พ.ร.บ.นมผง”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 เมษายน 2562 โดย ณัฐพรรณ งามสม จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยกรมอนามัยได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จึงเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอสั้นเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อดิจิตอล (Digital Media) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง “พ.ร.บ.นมผง”  ผู้สนใจสามาถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๔๐,๐๐๐.- บาท  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ  :http://hp.anamai.moph.go.th หรือ QR Code  รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา