โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 เมษายน 2562 โดย ณัฐพรรณ งามสม จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้โดยการสแกน QR Code และทางเว็บไซด์  www.tedfund.most.go.th หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๓๓๓-๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๗๔   รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา