โลโก้เว็บไซต์ 2019-04-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-04-09

BALA ลำปาง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 พร้อมนำแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการปี’62
อังคาร 9 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

          5 เมษายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 และหารือแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพร้อมกำหนดเป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนอของแต่ละหลักสูตรในคณะ โดยมี ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน BRIC ณ ห้องเรียนต่างประเทศ
อังคาร 9 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

                  คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน BRIC  ณ ห้องเรียนต่างประเทศและห้องเรียนอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบร่วมการเรียนการสอน Brawijaya-RMUTLL International Class Program (BRIC Programe 2019) ณ   ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 3... >> อ่านต่อ


สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อังคาร 9 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

          ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้โดยการสแกน QR Code และทางเว็บไซด์  www.tedfund.most.go.th หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๓๓๓-๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๗๔    >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ มีนาคม 62
อังคาร 9 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) งบทดลอง GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา