โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2562 โดย ณัฐพรรณ งามสม จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศแผน ข และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศแผนการเรียนแบบ ๑.๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://csit.nu.ac.th/webcsit รายละเอียดคลิก 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา