โลโก้เว็บไซต์ 2019-04-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-04-02

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนผู้สนใจส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในงานประชุมสัมมนา
อังคาร 2 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เชิญชวนผู้สนใจส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา ในงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒  รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
อังคาร 2 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศแผน ข และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศแผนการเรียนแบบ ๑.๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://csit.nu.ac.th/webcsit รายละเอียดคลิก  >> อ่านต่อ


ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน รับสมัครนักวิชาการเกษตร
อังคาร 2 เมษายน 2562 / ข่าวรับสมัครงาน

          ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 053-617144 รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา