โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ ประชุมร่วมชุมชน วางแผนยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ ประชุมร่วมชุมชน วางแผนยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มีนาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 12 มีนาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง อาจารย์วัชรี เทพโยธิน และนางสาวกัญญารัตน์ โพธิตา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี  ลงพื้นที่วางแผนการดำเนินงานยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะ ณ บ้านแม่วะ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
          สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวมีการหารือและวางแผนการออกแบบและสร้างเครื่องตัดเฉือนแท่งข้าวเกรียบให้สามารถทำการตัดให้มีคุณภาพและประหยัดเวลาจากการตัดแบบเดิม
          ข่าว / ภาพ : กัญญารัตน์ โพธิตา
          เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา