โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 167 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารทรัพยากร ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือก ดังนี้
                1. นางสาวณัฐพรรณ          งามสม
                2. นางสาวนวพร               ทองคำ
                3. นางสาวสุนันทา             กาตาสาย
                4. นางธัญญรัตน์               โลห์สวัสดิ์
                5. นางสาวเบญจวรรณ       ทันละกา
                ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  กองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน 1 ปี หากท่านไม่ไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้ และจะเรียกลำดับที่ 2 ที่ขึ้นบัญชีไว้ต่อไป

               รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา