โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารทรัพยากร ในวันที่ ๒๐ มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือก ดังนี้
          1.นางสาวสุวนันท์   ผาทอง
          2.นางสาวสิทธินี    เชื้อเมืองพาน
          ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน 2562  ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  กองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน 1 ปี หากท่านไม่ไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  

          รายละเอียดแนบท้ายคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา