โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษาชั้นปีจบ หลักสูตร 4 ปี เข้ารับการสอบวัดผลทักษะมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งนักศึกษาชั้นปีจบ หลักสูตร 4 ปี เข้ารับการสอบวัดผลทักษะมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มีนาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 384 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายให้นักศึกษาทุกคณะในระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ทั้ง 6 พื้นที่ ดำเนินการสอบวัดผลทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2561-2562
          ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จะจัดสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หลักสูตร 4 ปี ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 15.00-17.00 น. ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จึงขอแจ้งให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ตารางสอบและขั้นตอนการสอบตามไฟล์แนบ

          ประกาศสอบภาษาอังกฤษ
          ขั้นตอนการสอบ
          รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบ
          ตารางสอบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา