โลโก้เว็บไซต์ 2019-03-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-03-05

แจ้งนักศึกษาชั้นปีจบ หลักสูตร 4 ปี เข้ารับการสอบวัดผลทักษะมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ
อังคาร 5 มีนาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายให้นักศึกษาทุกคณะในระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ทั้ง 6 พื้นที่ ดำเนินการสอบวัดผลทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2561-2562 ... >> อ่านต่อ


ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
อังคาร 5 มีนาคม 2562 / ข่าวรับสมัครงาน

       ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกาศรับรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา มหาวิทยาลัยฯ ขอขยายการรับสมัครตั้งแต่ 5-31 มีนาคม 2562 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อได้ที่ ดร.ปณิฐิ แสนจิตร หมายเลขโทรศัพท์ 089-8513255  รายละเอียดคลิก... >> อ่านต่อ


แจ้งนักศึกษาฝึกซ้อมรับเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร 13 มีนาคมนี้
อังคาร 5 มีนาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม งานปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งนักศึกษา ที่มีรายชื่อแนบท้าย เข้ารับการฝึกซ้อมรับเกียรติบัตร (ประเภทเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่น ) และประกาศนียบัตร (ปวส.ทุกคน)  ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา 14.45 น.           ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร (ปวส. / ป.ตรี 4 ปี /... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา