โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษาฝึกซ้อมรับเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร  13 มีนาคมนี้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งนักศึกษาฝึกซ้อมรับเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร 13 มีนาคมนี้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มีนาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 934 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม งานปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งนักศึกษา ที่มีรายชื่อแนบท้าย เข้ารับการฝึกซ้อมรับเกียรติบัตร (ประเภทเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่น ) และประกาศนียบัตร (ปวส.ทุกคน)  ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา 14.45 น.

          ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร (ปวส. / ป.ตรี 4 ปี / ป.ตรี (เทียบโอน)
          ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษารับประกาศนียบัตร (ปวส.)
          ตรวจสอบผังและลำดับที่นั่ง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา