โลโก้เว็บไซต์ ม.บูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ม.บูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีกำหนดการจัดการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 “ความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล: Humanities and Social Sciences Disruption in the Digital Era” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ท่านใดที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.huso.buu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-337, 0-3810-2344

   รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา