โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองบริหารทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lpc.rmutl.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์  –  5  มีนาคม  2562

     รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา