โลโก้เว็บไซต์ 2024-06-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2024-06-04

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “EENET2024” ครั้งที่ 16 พร้อมรับรางวัล “บทความยอดเยี่ยม”
อังคาร 4 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

          คณาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 16 (EENET 2024) จัดโดย สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES – Thailand) ร่วมกับ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมอัศวรรณหนองคาย จังหวัดหนองคาย           สำหรับการนำเสนอผลงานดังกล่าว ประกอบด้วยภาคบรรยาย 7 ผลงาน โดยมี... >> อ่านต่อ


คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
อังคาร 4 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

วานนี้ (วันที่ 3 มิ.ย.67) คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ ภาพ/ข... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา