โลโก้เว็บไซต์ 2023-05-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2023-05-23

ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม “Ess Help Me”
อังคาร 23 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            ขอเชิญร่วมใช้งานระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมหรือ Ess Help Me เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมทั่วประเทศใน 5 ปัญหาเร่งด่วน คือ 1.ข่มขู่จะทำร้ายหรือทำร้าย 2.กักขังหน่วงเหนี่ยว 3.เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ 4.ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุตร้าย และ 5.มั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้าย โดยเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป        รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา