โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2023-01-19

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 19 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 18 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาด้วยการออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา