โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2023-01-10

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การสวมใส่ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองน่าน โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
อังคาร 10 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     ด้วยจังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาผ้าน่าน ตามโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบ ๓ รอบ และได้กำหนดดำเนินกิจกรรมที่ ๑ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างความต่อเนื่อง โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) การสวมใส่ผ้าไทย/ผ้าเมืองน่าน ในวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน   &... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา