โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-11-21

แนวปฏิบัติการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566
จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 หลังจากยื่นหลักฐานการขอผ่อนผันฯทหาร            1. ให้นักศึกษาไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ณ ภูมิลำเนาทหารของผู้นั้นด้วยตนเองตามวันและเวลา สถานที่ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบสด.35)            2. ให้นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันในครั้งนี้ ในปีถัดไปให้ไปรารายงานตัวต่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา คิกออฟกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและวางแผนกำลังคนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 1
จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา กล่าวเปิดกิจกรรม Drive Results with Talent (DRT) ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนากลยุทธ์และการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสนองยุทธศาสตร์พันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปวางแผนบุคลากรภายในมหา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา